Alexia Distribution logo

WinForm Trinity 3v1

vzduch, voda, povrchy – prostredie bez vírusov, baktérií, alergénov a plesní

Dezinfikuje prostredie aj povrchy

Čistí a ionizuje vzduch

Ozonizuje a čistí vodu

Foto prístroja WinForm Trinity 3v1

Máte záujem o Trinity 3v1?

Kontaktujte nás na 0911 087 440 alebo studio@alexia.sk

?

Chcete moderne dezinfikovať ozónom?

?

Chcete dokonalú sanitáciu povrchov?

?

Chcete trojstupňovú filtráciu na čistenie vzduchu?

?

Chcete dýchať čistý ionizovaný vzduch?

?

Chcete najúčinnejšiu dezodoráciu – odstránenie nežiaduceho zápachu?

?

Chcete ozonizovanú a čistú vodu?

?

Chcete odstrániť chemické alergény a prach v priestore?

?

Chcete lepšie spať, vyhnúť sa alergiám a respiračným ochoreniam?

?

Chcete zlikvidovať baktérie, vírusy, huby, hmyz a plesne?

?

Chcete odstrániť následky povodní?

Ak ste si aspoň raz povedali – CHCEM - potom je prístroj Trinity 3v1 určený práve pre vás.

WinForm Trinity 3v1

jedno zariadenie, tri funkcie, množstvo riešení problémov

Illustrácia: generátor ozónu

generátor ozónu

bez prítomnosti ľudí

 • dôkladná dezinfekcia vzduchu a priestorov
 • sanitácia menších a veľmi preplnených miestností
 • ozonizácia nočného vzduchu
Illustrácia: denné čistenie a ionizátor

denné čistenie a ionizátor

aj za prítomnosti ľudí

 • čistenie tromi synergickými HEPA filtrami
 • ionizácia vzduchu – obnova prirodzenej rovnováhy iónov
 • zbavenie alergénov, prachu
 • dezodorácia vzduchu
Illustrácia: ozonizácia vody

ozonizácia vody

neutrálne pH bez chemických procesov

 • dezinfekcia rúk a povrchov
 • eliminácia kožných problémov
 • pitie vody pre zlepšenie črevných procesov
 • dekontaminácia potravín od vírusov, baktérií, parazitov, rozklad ťažkých kovov a pesticídov

Hlavné výhody Trinity 3v1

Najvýkonnejšia dezinfekcia vzduchu ozónom pre návrat do čistého, takmer sterilného prostredia so sviežou vôňou čerstvého vzduchu

Úplná dezinfekcia povrchov ozónom od baktérií, plesní, vírusov a hmyzu v každom priestore

Kombinovaná čistička vzduchu s trojstupňovou filtráciou (HEPA filter, Filter s aktívnym uhlíkom, Fotokatalytický filter)

UV-lampa germicídny žiarič ako doplnková dezinfekcia vzduchu a filtrov na likvidáciu mikróbov

Dezodorácia vzduchu – odstránenie zápachov bez prekrývania inou vôňou

Ozonizácia a čistenie vody špeciálnym ponorným zariadením bez chemických procesov

Ionizácia vzduchu – viazanie častíc vo vzduchu (prach, peľ, baktérie) na generované negatívne ióny s následným zachytením a likvidáciou na trojkombinácii filtrov

Ozonizácia – dekontaminácia potravín bez uvoľňovania toxických látok

Porovnanie prístrojov

Porovnanie WinForm Trinity 3v1 a ďalších porovnateľných prístrojov

WinForm Trinity 3v1Germicídny žiaričČistička vzduchu “bežná”Ionizátor vzduchu “bežný”Winform 03Winform 03 PLUS
čistenie vzduchu filtrom
čistenie vzduchu 3-stupňovou filtráciou
germicídne čistenie
ionizácia vzduchu
ozonizácia vzduchu
ozonizácia povrchov
ozonizácia vody
plocha miestnosti do 50 m2
plocha miestnosti do 600 m2

Často kladené otázky

»Čo je ozón a ako vzniká ozón?

Ozón je najvýkonnejší dezinfekčný prostriedok.

Je to trojatómový kyslík.

Dvojatómové molekuly kyslíka (O2) vo vzduchu vystavené elektrickému výboju sa rozštiepia do jednotlivých atómov (O1), ktoré sa znova spájajú. Niektoré z týchto znovu vytvorených molekúl obsahujú tri atómy namiesto dvoch – toto nové zoskupenie sa nazýva ozón (O3), ktorý je vzhľadom k nahromadenej energii nestabilný. Z troch molekúl O2 vznikajú dve molekuly O3.

Trojatómový kyslík sa môže spájať s organickými (vírusy, baktérie, plesne, kvasinky, oleje atď.) a anorganickými molekulami (železo, meď, mangán atď.). Vďaka jeho nestabilite sa samovoľne rozpadá na kyslík O2. Než dôjde k jeho rozpadu, pôsobí ako najsilnejší oxidant na všetky naviazané patogény - organické a anorganické molekuly, ktoré počas procesu oxidácie úplne rozloží a zničí.

Oxidačný proces teda zanecháva za sebou len kyslík a žiadne iné nežiaduce látky.

Ozón je približne 3500-krát silnejšie okysličovadlo než samotný kyslík. To mu umožňuje i v malých a pre človeka neškodných úrovniach, zabíjať všetky anaeróbne patogény. Oxiduje a rozkladá organické a anorganické látky rýchlejšie než ostatné reagenty. Rýchlejšie než chlór – najčastejšie používaný reagens. Ozón rozkladá toxické látky vo vode na menej škodlivé zložky, ktoré môžu byť jednoducho odstránené či transformované sedimentáciou alebo filtráciou.

Ozón reaguje aj s látkami, s ktorými chlór nereaguje, alebo reaguje nevhodným spôsobom ako sú látky ovplyvňujúce chuť, farbu či vôňu, kovy a mangán, kyanidy, fenoly a ďalšie.

Má schopnosť deaktivácie karcinogénov.

Silný dezodorizačný efekt ozónu spôsobuje rozrušenie zapáchajúcich látok a tým redukciu zápachu a chuti. Jeho vysoká rozpustnosť v tekutinách a krátky polčas rozpadu mu umožňuje vysoké nasýtenie kyslíkom.

»Čo je ozonizácia, ozónovanie vzduchu a povrchov?

Ozónovanie je najúčinnejšia dezinfekcia vzduchu, vody a dokonalá sanitácia povrchov.

Ozonizácia je proces rozpadu trojatómového kyslíka (ozónu O3) na kyslík (O2), kedy ozón počas rozpadu pôsobí ako oxidant, ktorý rozkladá a ničí všetky naviazané patogény.

Vzduch a ozón sa počas ozónovania zmiešavajú. Vzduch sa týmto zbaví mikroorganizmov a alergénov. Pekne vonia a samozrejme sterilizuje všetky predmety, ktoré sú s ním v kontakte napríklad steny, podlahy, koberce, nábytok, hračky…

Ozonizácia vzduchu sa vďaka svojej účinnosti stala jednou z najpopulárnejších a najdôkladnejších metód dezinfekcie, odstraňovania zápachu, vírusov, baktérií, roztočov a plesní.

Je to metóda dezinfekcie bez použitia chemikálií (chlóru), kde biocídnym činidlom je ozón, plyn so silnými oxidačnými vlastnosťami.

Ozonizácia prístrojom Trinity 3v1 je najúčinnejšia prevencia pred chrípkou a ostatnými vzduchom prenosnými chorobami. Je to vyslobodenie pre alergikov a astmatikov, ktoré uľahčuje dýchanie, zmierňuje prejavy chronických respiračných ochorení.

Ponúka návrat do čistého, takmer sterilného prostredia so sviežou vôňou vzduchu „ako po búrke“.

»Čo je ionizácia vzduchu a ako prebieha?

Ionizácia je obnova prirodzenej rovnováhy kladných a záporných iónov. Dosiahneme ju prostredníctvom interiérových ionizátorov vzduchu (generátorov, emitorov iónov).

V prirodzených podmienkach sa na tvorbe vzdušných iónov podieľa ionizujúce žiarenie z prirodzených rádioaktívnych látok obsiahnutých v prostredí a rôzne druhy kozmického a slnečného žiarenia.

Záporné ióny produkované ionizátorom majú tendenciu sa rýchlo spájať s opačne (teda kladne) nabitými čiastočkami v ovzduší - prachom, dymom, vzduchom sa šíriacim peľovými zrnkami, výtrusmi plesní a pod. Tieto nečistoty sú v prístroji Trinity 3v1 zachytávané na trojkombinácii filtrov (…) a následne likvidované mechanicky alebo germicídnym žiaričom – UVC lampou.

Ión je elektricky nabitá častica, ktorá vzniká z elektricky neutrálneho atómu alebo molekuly pridaním resp. ubraním elektrónov pri ponechaní pôvodného počtu protónov.

Ak atóm odovzdá elektrón, stáva sa katiónom (kladným iónom). Ak je počet elektrónov vyšší ako počet protónov, atóm sa mení na anión (záporný ión).

Ióny sú teda atómy alebo molekuly, ktoré získali alebo stratili elektrón, elektricky nabité častice, ktoré sú neoddeliteľnou zložkou ovzdušia v dvoch polaritách.

Katióny - kladné ióny prevažujú v mestách a v uzavretých priestoroch. Tento stav spôsobujú najmä umelé materiály, syntetické koberce, PVC podlahy, moderná technika vyžarujúca rad škodlivých látok, chemické čistiace prostriedky atď.

Prevaha katiónov v ovzduší zapríčiňuje bolesť hlavy, nervozitu, únavu, nespavosť, bolesť kĺbov, alergie, depresie, astmu… Tento celosvetový problém bol objavený v 70. rokoch minulého storočia a opísaný ako „Syndróm nezdravých budov“ (SBS – Sick Building, Syndrom).

Naopak záporné ióny - anióny majú na ľudský organizmus veľmi blahodarný vplyv. Prirodzeným prostredím pre zdravé ióny sú miesta v prírode - hory, lesy, more, ale aj iné miesta s tečúcou vodou.

Zvýšená koncentrácia aniónov má preukázateľne vynikajúce účinky na dýchacie cesty. Aj preto alergici, astmatici a ľudia s inými chronickými respiračnými ochoreniami pociťujú výrazné zlepšenie ťažkostí už po niekoľkých hodinách pobytu v ionizovanom priestore.

Ionizovaný vzduch - záporné ióny prečisťujú krv, urýchľujú hojenie rán, posilňujú imunitu, zlepšujú metabolizmus, urýchľujú regeneračnú schopnosť buniek, zvyšujú koncentráciu, majú antidepresívne účinky, skvalitňujú spánok, pamäť a mentálnu výkonnosť.

Počas ionizácie vzduchu interným zariadením Trinity 3v1 nie je do prostredia produkovaný žiadny ozón ani iné škodliviny. Prístroj je pre ľudský organizmus zo zdravotného hľadiska absolútne bezpečný.

»Čo je UV-lampa, ultrafialové žiarenie a germicídny žiarič?

Pod ultrafialovým žiarením si môžeme predstaviť optické, elektromagnetické žiarenie s určitou vlnovou dĺžkou. Toto žiarenie sa rozdeľuje na UVA, UVB a UVC. A práve žiarenie v spektre UV-C spôsobuje hynutie mikroorganizmov a to tak, že dôjde k narušeniu ich DNA a teda k ich deštrukcii.

Germicídne lampy a germicídne žiariče sú zariadenia slúžiace na dezinfekciu použitím ultrafialového žiarenia špeciálnej časti UVC žiarenia.

Toto žiarenie je schopné veľmi účinne ničiť choroboplodné zárodky vo veľmi širokom rozsahu, čím vytvára zdravé prostredie a chráni tak ľudí pred chorobami a možnými infekciami.

V prístroji Trinity 3v1 ide o doplnkovú, ale veľmi účinnú dezinfekciu vzduchu aj filtrov. Zlikviduje zárodky i tam, kde sa dezinfekčné prostriedky neaplikovali (mimo tieňa vytvoreného prekážkami). Žiarenie prechádzajúce priestorom môže likvidovať aj mikróby voľne sa pohybujúce vzduchom na časticiach prachu a tak čistiť samotný vzduch.

Germicídne žiariče sa delia na priamo a nepriamo vyžarujúce.

Pri priamo vyžarujúcich žiaričoch dochádza k použitiu a dezinfekcii bez prítomnosti ľudí.

Pri použití nepriamo vyžarujúcich žiaričov (Trinity 3v1 obsahuje aj UV-lampu) – aj za prítomnosti ľudí dezinfikovaný vzduch prechádza v uzavretom priestore prístroja vo veľmi malej vzdialenosti od zdrojov UVC lampy. Tým dochádza k veľmi účinnej a efektívnej dezinfekcii prechádzajúceho vzduchu ako aj samotných filtrov.

Pri správnom použití nedôjde v žiadnom prípade k styku s nebezpečným UVC žiarením. Pre zaistenie dezinfekcie lampou s UV-C žiarením je potrebné čo najviac predĺžiť prevádzkový čas Trinity 3v1 počas možnosti kontaminácie vzduchu pohybujúcimi sa osobami v priestore, alebo pre čo najvyššiu možnú dezinfekciu v prípade potreby ich použiť v nepretržitom režime.

Počas prevádzky prístroja Trinity 3v1 v režime UV-lampy ako germicídneho žiarenia sa nepoužívajú ani neprodukujú žiadne chemikálie. Prístroj je pre ľudský organizmus zo zdravotného hľadiska absolútne bezpečný.

»Čo je ozonizácia, čistenie vody a potravín?

Špeciálne ponorné zariadenie na ozonizáciu a čistenie vody a potravín je dodávané s prístrojom Trinity 3v1. Počas ozonizácie vody je odporúčané nezdržovať sa v tesnej blízkosti prístroja.

Ozón je mnohonásobne silnejší ako chlór – dezinfikuje a čistí vodu prirodzene bez zvyškov chemikálií, bez chemických procesov.

Ozónovaná voda s neutrálnym PH je vysoko účinná na dezinfekciu rúk a povrchov (namiesto 70% alkoholu).

Jej používanie eliminuje kožné problémy a efektívne omladzuje pokožku.

Pitím 1-2 pohárov ozonizovanej vody denne nastáva zlepšenie črevných procesov bez použitia liekov. Pitie ozonizovanej vody je účinná pomoc pri chudnutí - dezinfekciou črevnej flóry.

Ozónovaná voda dekontaminuje potraviny od vírusov, baktérií, parazitov. Rozkladá ťažké kovy a pesticídy bez uvoľňovania toxických látok. Ozonizácia potravín sa vykonáva presne podľa návodu k prístroju Trinity 3v1.

»V čom spočíva trojstupňová filtrácia?

Filter HEPA je typ vysoko účinného filtra, ktorý zaručuje spoľahlivú filtráciu vzduchu s účinnosťou viac ako 99,9%. Je schopný odstrániť častice s priemerom 0,3 mikrónu zo vzduchu ako napr. prach, peľ, dym, zvieracie alergény, spóry plesní a iné bakteriologické retencie. Väčšie častice sú filtrované s ešte väčšou účinnosťou.

Jeho názov pochádza z anglického High Efficiency Particulate Arrestance, čiže vysoko účinný filter vzduchových častíc.

Je to najdokonalejší filter na filtrovanie vzduchu. Používa sa vždy ak má byť čistenie vzduchu naozaj účinné z hľadiska čistoty, najmä u alergikov. Býva zaradený ako posledný (výstupný) filter. Pôvodne bol HEPA filter vyvinutý v NASA na ochranu osôb pri rádioaktívnom zamorení.

Filtre HEPA sú vyrobené z prekladaného skleného mikrovlákna, ktoré má ideálnu schopnosť zadržiavať aj tie najmenšie mikroskopické čiastočky.

Filter s aktívnym uhlíkom čistí vzduch od zápachov. Aktívne uhlie vo vnútri filtra veľmi účinne odstraňuje všetky pachy z okolia, čím zabezpečuje v priestore ľahšie dýchanie.

Fotokotalytický filter pre vychytávanie a rozklad znečisťujúcich častíc je vysoko efektívny a potrebný pre alergikov. Zabraňuje množeniu baktérií a vírusov v ovzduší.